Żłobek

O żłobku

Żłobek „Nasze Ananasy”

zaprasza dzieci w godzinach od 7.00 do 17.00

od poniedziałku do piątku

Do podstawowych zadań żłobka należy:

  1. Sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi. Zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych zgodnie z jego potrzebami.
    3. Zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i wyuczenia nawyków sanitarno- higienicznych.
    4. Prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych uwzględniających zapewnienie właściwego do wieku rozwoju psychomotorycznego dziecka.
    5. Prowadzenie systematycznej działalności w oświaty zdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających.
    6. Zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zapewniającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z normami fizjologicznymi.
  2. Profilaktyka zdrowotna

 

Bezpieczeństwo
Dziecko wydawane jest rodzicom lub opiekunom prawnym osobiście przez opiekunkę. Jeżeli dziecko odbierane jest przez innego członka rodziny lub osoby zaprzyjaźnione - osoby te muszą być wpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna prawnego w kartę dziecka oraz okazać się dowodem tożsamości.

Żłobek jest zamknięty, osoby postronne nie są wpuszczane do obiektu

Wszelkie choroby oraz złe samopoczucie dziecka jest natychmiast sygnalizowane pielęgniarce oraz rodzicom !!!

 

Przebywanie na dworze

Dzieci wychodzą na dwór codziennie, niezależnie od pogody. Przeciwwskazaniem jest silny wiatr, duże opady i silny mróz. Pobyt na powietrzu powinien trwać co najmniej godzinę.

Rodzice zapewniają dzieciom strój i obuwie odpowiednie do pogody.

Podczas pobytu na dworze dzieci mają do dyspozycji różne materiały i wyposażenie umożliwiające im swobodną i twórczą zabawę oraz nieskrępowaną aktywność ruchową.

 

Odpoczynek dzieci

Poobiedni odpoczynek i sen jest potrzebny dzieciom ze względu na ich wiek i regenerację układu nerwowego.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że każde dziecko podczas zasypiania może mieć pewne przyzwyczajenia. Po uzgodnieniu z rodzicem umożliwiamy dziecku np. zasypianie ze smoczkiem, przytulanką, własną pieluchą lub kocykiem. Zachęcamy dzieci do samodzielnego rozbierania się i ubierania. Dzienne światło przyciemniają opuszczone rolety na oknach. Dzieci zasypiają swoim rytmem, a panie opiekunki czuwają nad ich spokojnym snem.